ACAC là tổ chức gì ?

ACAC là một tổ chức phi chính phủ phục vụ lợi ích của công đồng nhằm phát triển văn hóa và nghệ thuật để nâng cao đời sống kinh tế, chất lượng giáo dục trẻ em cũng như quảng bá du lịch, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh trong khu vực.

Được sự hậu thuẩn từ các nhà hảo tâm lớn ACAC đã dành hơn 1200 khoản tài trợ cho hơn 300 tổ chức nghệ thuật, văn hóa và giáo dục đồng thời tài trợ hơn 2.300 chương trình ở các quốc gia trên thế giới. Hơn 1,4 trẻ em được giúp đỡ hàng năm, trong đó có 18.000 cuộc khảo sát định kỳ hàng năm để giúp đánh giá năng lực của các em. 21.411 lớp học và hội thảo 18.881 chuyến công tác
678 đợt thực tập sinh và học nghề
Học sinh tham gia vào Nghệ thuật và Văn hoá thể hiện khả năng toán và đọc tốt hơn, đạt được các bài kiểm tra chuẩn, ở lại trường lâu hơn và tốt nghiệp ở mức cao hơn. Và nó không chỉ là thanh thiếu niên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *